Materiał Partnera

Na jakich obszarach najczęściej stosowane jest ręczne pozyskiwanie drewna?

Na jakich obszarach najczęściej stosowane jest ręczne pozyskiwanie drewna?

Obecnie jeśli tylko to możliwe do pozyskiwania drewna wykorzystuje się specjalistyczne maszyny leśne. Mowa tu o urządzeniach taki jak: harvestery, skiddery czy forwardery. Umożliwiają one wykonywanie prac wycinkowych znacznie szybciej i efektywniej w porównaniu z metodami stosowanymi w przeszłości. Zdarza się jednak, że ukształtowanie terenu wymusza użycie ręcznych sposobów pozyskiwania drewna.

Ręczne pozyskiwanie drewna — na czym polega?

Ręczne pozyskiwanie drewna znajduje zastosowanie zawsze wtedy, gdy z określonych przyczyn niemożliwe okazuje się użycie maszyn. W takiej sytuacji niezbędne jest wykorzystanie najprostszych urządzeń. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnej metody analizuje się dokładnie aktualną sytuację pod kątem efektywności danych rozwiązań.

Prace prowadzone za pomocą ręcznych sposobów wymagają wdrożenia surowych procedur. Obszar objęty wycinką musi zostać odpowiednio oznaczony i odgrodzony. W sytuacji gdy pole wyrębu obejmuje drogę publiczną, niezbędne okazuje się ustawienie specjalnych posterunków ostrzegawczych. Drewno powalone na jezdnię powinno zostać natychmiastowo usunięte, aby nie utrudniać ruchu i nie stwarzać zagrożenie dla kierowców. W sytuacji prowadzenia prac na terenach górskich, ważna jest organizacja robót w dół stoku.

Gdzie stosuje się ręczne pozyskiwanie drewna?

Pozyskiwanie drewna metodą ręczną ma zastosowanie głównie na obszarach określanych jako trudnodostępne. Wpływają na to ogólne warunki środowiskowe związane z indywidualnymi cechami danego obszaru. Często okoliczności takie jak gęste zalesienie, wysoka grząskość gruntów lub duży kąt nachylenia uniemożliwiają wjazd ciężkich maszyn. Dodatkowo zdarza się, że ze względu na objęcie terenu ochroną wprowadzanie pojazdów silnikowych jest zabronione. W takich sytuacjach wykwalifikowani pracownicy, np. z Forest Brothers, prowadzą wycinkę z użyciem podstawowych narzędzi napędzanych siłą mięśni.

Użycie ręcznych metod pozyskiwania drewna sprawdza się również wtedy, gdy obiektów przeznaczonych do wycinki jest niewiele. W takim przypadku priorytetem jest opłacalność zlecenia. Transport sprzętu i opłaty eksploatacyjne okazują się nieopłacalne, jeśli wycinka dotyczy tylko kilku drzew.

Kolejną sytuacją wykluczającą użycie maszynowych rozwiązań jest przeprowadzanie prac wycinkowych na terenach działek budowlanych lub inwestycyjnych. Aktualna zabudowa często wyklucza użycie ciężkiego sprzętu. Zdarza się również, że sam właściciel preferuje użycie metody ręcznej w trosce o stan nawierzchni.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy